Celularë

Celularë

1,632.50  1,751.50 

Përfshirë TVSH-në

612.50  736.50 

Përfshirë TVSH-në

615.50  825.50 

Përfshirë TVSH-në

851.50  1,013.50 

Përfshirë TVSH-në

857.50  1,044.50 

Përfshirë TVSH-në

547.50  703.50 

Përfshirë TVSH-në

543.50  682.50 

Përfshirë TVSH-në

919.50  1,121.50 

Përfshirë TVSH-në

851.50  1,013.50 

Përfshirë TVSH-në

851.50  1,013.50 

Përfshirë TVSH-në

1,065.50  1,229.50 

Përfshirë TVSH-në

779.50  992.50 

Përfshirë TVSH-në

475.50  571.50 

Përfshirë TVSH-në

734.50  999.50 

Përfshirë TVSH-në